[вход] Учебни материали

Въпросници за изпит
брой документи: 8

УЧР за Управление на Международни Проекти - МИО (МАГИСТРИ)
Въпросник за изпит и инструктаж за есе
добавен на: 01.02.2013 11:49
(1.95 Mb)

Въпросник по Организационна (корпоративна) култура
За курсовете "Организационна култура"; "Организационно поведение и организационна (корпоративна) култура"; ООСТ (Туризъм) - бакалавърски и магистърски програми
добавен на: 29.10.2006 09:19
(22.50 Kb)

Въпросник по Бизнес стратегии и стратегическо управление на човешките ресурси
За магистърските програми от всички специалности. Съдържа и информация по учебната програма на курса
добавен на: 29.10.2006 09:23
(52.50 Kb)

Икономика на труда
Общ задължителен курс за бакалавърска степен на обучение, всички потоци
добавен на: 08.02.2007 08:48
(35.00 Kb)

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ - бакалаври
Въпросник за изпит
добавен на: 01.02.2013 11:13
(41.50 Kb)

Организационно поведение (и корпоративна култура) - МАГИСТРИ
Въпросник и инструктаж
добавен на: 04.02.2013 13:04
(1.95 Mb)

Бакалаври ИЧР и ЗСД 2013/14 зимен семестър Допълнителен текст (извън учебника) по въпроси от въпросника по Икономическа култура
Допълнителен текст (извън учебника) по въпроси от въпросника по Икономическа култура
добавен на: 24.11.2013 19:07
(507.30 Kb)

OB Reading for 2011 students
The "textbook", i.e. a comparatively short text to be downloaded and read by all bachelors degree students in the 2011/12 fall semester as part f their Organizational behavior (in English) Course preparation
добавен на: 28.11.2011 14:59
(4.32 Mb)