[вход] Начало

Проф. д-р М. Паунов работи от 20 години като преподавател във ВУЗ и има 15 години опит в публичния и частния сектор, включително и български кор-
порации и филиали на големи мултинационални компании, по управленското консултиране и обучение в областта на управ-
лението на човешките ресурси и стратегиите на бизнеса . Като университетски преподавател, проф. Паунов разработва и за първи път въвежда в България – в УНСС и други висши училища - лекционни курсове по организационно поведение, корпоративни (организационни) култури, стратегическо управление и трудова мотивация. Има и непосредствен практически управленски опит в управителните органи на инвестиционни дружества и производствени предприятия от различни отрасли. Работи като международен консултант по проекти на Министерството за международно развитие на Великобритания, UNISYS – Белгия и др.

Специализирал е с ранга на ‘гостуващ учен’ или ‘следдокторски изследвания’ в редица университети като:
- UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE (Милано-Италия)
- HARVARD UNIVERSITY – GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
(Бостън, САЩ)
- LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE – CENTRE FOR ECONOMIC PERFORMANCE
(Лондон, Великобритания)
- Международния учебен център при Министерството на индустрията и външната търговия на Япония, (Токио, Япония, 1994) и др.

Има над 50 публикации (в т.ч. в чужбина) в областите: мениджмънт, организация на труда и управлението, Управление на човешките ресурси, Стратегическо управление, в т.ч. следните книги с учебен и монографичен характер:
- Организационно поведение
, Сиела, София (три издания)
- Организационна култура, Дино-ИМ, София, 1996
- Стратегии на бизнеса
, Стопанство, София, (две издания)
- Мотивация, Стопанство, София, 2002
- Стратегическо управление на човешките ресурси
, Стопанство, София, 2004
- Организационно поведение е наградена за най-успешната публикация от
издателство "Сиела"
- Стратегии на бизнеса
е наградена за най-успешнатапубликация за период
от 4 години през 1996 от Съюза на учените в България
- Трудова мотивация, Сиела, 2009
- Ценностите на българите: съвременен портрет на европейски фон,
Стопанство, София, 2009