[вход] Начало

Проф. д.ик.н. Марин Паунов работи над 30 години като университетски преподавател и учен. Разработва и за първи път въвежда в България – в УНСС и други висши училища - лекционни курсове по организационно поведение, корпоративни (организационни) култури, стратегическо управление и трудова мотивация. Има и непосредствен практически управленски опит в управителните органи на инвестиционни дружества и производствени предприятия от различни отрасли. Работи като международен консултант по редица проекти. Владее английски, руски и португалски и ползва испански и френски език.

 • Почетен член на Европейската асоциация по приложна психология
 • Носител на Грамота за високи научни постижения на Съюза на учените в България
 • Член на Съюза на учените в България
 • Член на Harvard Club of Bulgaria

Специализирал е в редица университети като:

 • UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE
  (Милано-Италия)
 • HARVARD UNIVERSITY – GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
  (Бостън, САЩ)
 • LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE
  (Лондон, Великобритания)
 • AOTS (Международен учебен център, Токио, Япония) и др.

Има над 80 публикации в български и чуждестранни издания, в т.ч. следните книги, някои от които са се утвърдили като стандарт в съответните области:

 • Организационно поведение, Сиела, София (четири издания, наградена за най-успешната публикация от издателство "Сиела" )
 • Организационна култура, Дино-ИМ, София, (четири издания)
 • Стратегии на бизнеса, Стопанство, София, (две издания, наградена за най-успешната публикация за период от 4 години от Съюза на учените в България)
 • Мотивация, Стопанство, София
 • Стратегическо управление на човешките ресурси, Стопанство, София, 2004
 • Трудова мотивация, Сиела, (две издания)
 • Ценностите на българите: съвременен портрет на европейски фон, Стопанство, София
 • Емоции, организационно поведение и човешки ресурси (С изследване на емоционния дисонанс и емоционното усилие като фактор за качеството на трудовата изява, ангажираността към организацията и удовлетвореността от труда), Авангард Прима, София, 2010
 • Емоциите на човешкия ресурс, Стопанство, София, 2012
 • Българското (не)доверие – ценности и социално доверие на българите в европейски контекст, ИК на УНСС, София, 2020